ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์


ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์ จ. น่าน
ภาพก่อสร้าง
บัญชีรายรับ ศาลาธรรม
รายชื่อผู้บริจาค
บัญชีรายรับ สวนพุทธศิลป์
รายชื่อผู้บริจาค
รวมรายชื่อผู้บริจาคทั้งสองบัญชี
บัญชีรายจ่าย
รวมบิล หลักฐานการจ่ายเงิน

สรุป รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,020,000 บาท
1. ศาลาธรรม 160 ตรม.  750,000 บาท
2. ห้องน้ำ 6 ห้อง 150,000 บาท
3. ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 60,000 บาท
4. ระบบน้ำบาดาล 60,000 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.