ภาพก่อสร้าง ศาลาธรรม

22 มีนาคม 2560 เตรียมพื้นที่

23 มีนาคม 2560 ตั้งเสาเอก

28 มีนาคม 2560 ขุดหลุม

4 เมษายน 2560 เทฐานราก

19 เมษายน 2560 สานคาน

21 เมษายน 2560 เทคาน

25 เมษายน 2560 ก่ออิฐ เสริมคาน

26 เมษายน 2560 วางแผ่นพื้นสำเร็จ

27 เมษายน 2560 เตรียมเทพื้น

2 พฤษภาคม 2560 เทพื้น

6 พฤษภาคม 2560 ตั้งเสา

5 มิถุนายน 2560 ช่างเหล็ก ทำโครงเหล็กหลังคา

17 มิถุนายน 2560 โครงเหล็กหลังคา

21 มิถุนายน 2560 รถเครนยกโครงเหล็กหลังคา

29 มิถุนายน 2560 ทำโครงเหล็กเสร็จ

30 มิถุนายน 2560 ทำเชิงชาย + หน้าจั่ว

14 กรกฎาคม 2560 มุงหลังคา

22 ตุลาคม 2560 ถวายศาลาแด่สงฆ์

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.