ถวายพระไตรปิฎก 157 วัด


พระไตรปิฎก ดอทคอม ได้ถวายพระไตรปิฎกแล้ว 157 วัด

1. วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม EMS = EN491250721TH
2. วัดเนินยาง EMS = EN491250797TH
3. วัดแสนสุข กำแพงเพชร R = RJ231326762TH
4. พระครูสุมนธรรมถาวร อุตรดิตถ์ R = RJ231326833TH
5. วัดป่าเทพประสิทธิ์นิมิตรวนาราม R = RJ231326802TH
6. วัดท่าตะเคียน นนทบุรี R = RJ231326816TH
7. วัดเทพนิมิตมงคล กำแพงเพชร R = RJ231326820TH
8. วัดป่าค่ายท่านมุก สงขลา R = RJ231326759TH
9. วัดแม่ใจใต้ เชียงใหม่ R = RJ231326745TH
10. วัดมอดินแดง เพชรบูรณ์ R = RJ231326793TH
11. วัดเสาธง นครศรีธรรมราช R = RJ231326780TH
12. วัดใหม่อยู่สงัด ชลบุรี R = RJ231326776TH
13. วัดท่าโสม ตราด R = RI131107509TH
14. สำนักสงฆ์แหลมพรมเทพ ภูเก็ต R = RI131107490TH
15. วัดบางนานอก กรุงเทพ R = RI131107486TH
16. วัดสมัยคงคา สุราษฏร์ธานี R = RI131107472TH
17. วัดเบญจคาม สุรินทร์ R = RI131107469TH
18. วัดป่าโพธิ์ไทรนิมิต อุดรธานี R = RI131117829TH
19. วัดฝายหิน เชียงใหม่ R = RJ231264688TH
20. วัดเกาะดอนตาดไฮ อุบล ฯ R= RJ231265048TH
21. วัดมะปริง พังงา EMS= EN223218797TH
22. วัดโคกไส กาฬสินธุ์ EMS = EN223230183TH
23. วัดสวนดอก เชียงใหม่ EMS = EN223232895H
24. วัดสันธาตุ เชียงราย EMS = EN223249834TH
25. วัดศรีทอง อำนาจเจริญ EMS = EN223263204TH
26. วัดปปผลิวนาราม ระยอง EMS = EN223263178TH
27. ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง EMS = EN223265783TH
28. วัดป่าสุทธาราม สกลนคร EMS = EN223275131TH
29. ที่พักสงฆ์บ้านไทยเจริญ EMS = EN491249935TH
30. วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี EMS = EN223275984TH
31. พุทธสถานสกุลน้อยทวี EMS = EN223265797TH
32. วัดบ่อกบ ประจวบคีรีขันธ์ R = RJ231391678TH
33. วัดใหม่ทุ่งคา สงขลา R = RJ231391681TH
34. วัดจงกลณี อยุธยา R = RJ231392214TH
35. ธรรมสถานบ้านทรายทอง น่าน R = RJ231392228TH
36. สำนักสงฆ์สุวรรณวิหาร R = RJ231392231TH
37. สำนักสงฆ์บารมีพุทธธรรม ชลบุรี R = RJ231392245TH
38. วัดกระพุ่มรัตน์ สุรินทร์ R = RJ231392259TH
39. วัดหนองปลาค่อ อุบลราชธานี R = RJ537842250TH
40. วัดนาสีนวน มหาสารคาม R = RJ537842246TH
41. วัดพุตามั่น กาญจนบุรี R = RJ537842232TH
42. วัดโพธิ์ทองสวายจีก R = RJ231375777TH
43. วัดโป่งตะแบกวนาราม R = RJ231376004TH
44. วัดป่าอุดมมงคล เชียงราย R = RJ231375998TH
45. วัดนาผือ อำนาจเจริญ R = RJ231387452TH
46. วัดชิโนรส EMS = EN223261923TH
47. ธรรมวิหาร เชียงใหม่ R = RJ231264688TH
48. มูลนิธิรักษ์ธรรม EMS = EN223261971TH
49. วัดบรรพตสถิต ลำปาง EMS = EN491322202TH
50. วัดประทุมบูชา ปราจีนบุรี R = RJ231376684TH
51. วัดศิริขันธ์ หนองคาย R = RJ231376675TH
52. สำนักสงฆ์เทพพรหมทอง R = RJ231376667TH
53. วัดบึงลาด กำแพงเพชร R = RJ231372149TH
54. วัดโพธิ์ศรีจวง อุดรธานี R = RJ231372152TH
55. วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี R = RJ231372183TH
56. วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา R = RJ231372166TH
57. สวนภาวนาพุทธธรรม ภูเก็ต R = RJ231372170TH
58. วัดโนนศรีสว่าง หนองคาย R = RJ231372308TH
59. วัดชัยชนะสงคราม สงขลา R = RJ231354370TH
60. วัดสว่างโนนแคน สุรินทร์ R = RJ231354383TH
61. วัดศรีวิหารเจริญ สุรินทร์ R = RJ231354397TH
62. วัดถ้ำตาลาว อุบลราชธานี R = RJ231354406TH
63. วัดร่องคือ พะเยา R = RJ231411602TH
64. วัดอุโบสถ เชียงใหม่ R = RJ231411871TH
65. วัดพัชรบรรพตวราราม สระบุรี RJ537919360TH
66. สำนักสงฆ์พระธาตุชัยมงคล RJ231412642TH
67. วัดสมศรีพัฒนาราม อุทัยธานี RJ231412642TH
68. วัดช่องลมนาเกลือ ชลบุรี RJ231432205TH
69. วัดโพธิ์ชัย หนองคาย R = RJ231433320TH
70. วัดลาดน้อย ชัยภูมิ R = RJ231433333TH
71. วัดร่องแมค พะเยา R = RJ231433347TH
72. วัดทำเลทอง ปทุมธานี R = RJ231433355TH
73. วัดใหม่ประชาสรรค์ อุบล R = RJ231433364TH
74. วัดตางาม ตราด R = RJ231433378TH
75. วัดลาย พระนครศรีอยุธยา R = RJ231433381TH
76. วัดเทพโพธิ์ทอง ชัยภูมิ R = RJ231433660TH
77. วัดราชสิทธาราม กรุงเทพ R = RJ231433673TH
78. วัดสุโครธาราม ชัยภูมิ R = RJ231433687TH
79. วัดบางขวัญ สระบุรี R = RJ231433695TH
80. วัดป่าแก้วบัวหลวง มุกดาหาร R = RJ231433770TH
81. วัดคลองตากวา ระยอง R= RJ231433925TH
82. สำนักสงฆ์ถ้ำลับแล ประจวบ ฯ R= RJ231434170TH
83. วัดสุวรรณคีรีวิหาร ระนอง RJ231442397TH
84. วัดสามัคคีธรรมโพธิ์ชัย บุรีรัมย์ RJ231442406TH
85. สำนักสงฆ์แก้งวังพันธ์ มุกดาหาร R= RI667230280TH
86. วัดโคกเพชรไสยา บุรีรัมย์ R= RJ231457476TH
87. วัดสิงห์ชัย ลำปาง R= RJ231450359TH
88. วัดศรีชมชื่น บึงกาฬ R= RI665324228TH
89. วัดปทุมทอง สุรินทร์ R= RI665324568TH
90. วัดป่าดู่สามัคคีธรรม บึงกาฬ R= RI665324568TH
91. วัดป่าอกาลิโก กาฬสินธุ์ R= RI665326609TH
92. สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร แพร่ R= RI665327666TH
93. วัดศรีสะอาด สุรินทร์ R= RI665353856TH
94. วัดโนนตลาดกี่ นครราชสีมา R= RI665353860TH
95. วัดไผ่เหลือง นนทบุรี R= RI665353873TH
96. วัดโพธิ์ทอง ร้อยเอ็ด R= RI665353887TH
97. วัดสุวรรณคีรีวิหาร ระนอง R= RI665353895TH
98. สำนักสงฆ์หนองบัวโบสถ์ ชุมพร R= RI665354732TH
99. วัดภูมิพนานาม สกลนคร R = RI665400057TH
100. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอริยบารมี กรุงเทพ R = RI665400065TH
101. สำนักสงฆ์ป่าครองขีพ ภูเก็ต R = RI665400074TH
102. วัดสุวรรณคีรีราม จันทบุรี R = RI665400088TH
103. สำนักสงฆ์ว่าป่าไม้แดง ชัยภูมิ R = RI665400091TH
104. วัดศิริมงคลหนองโบสถ์ ชัยภูมิ R = RI665400131TH
105. วัดบ้านโนนงาม อุดรธานี R = RI665405598TH
106. วัดหนองกะอ้น ลพบุรี R = RI665405607TH
107. วัดท่าจันทร์วิปัสสนา นครสวรรค์ R = RI665405615TH
108. วัดชัยสิริสังฆาราม นครราชสีมา R = RI665405624TH
109. วัดสลกธรรมาราม แพร่ R = RI665405638TH
110. สำนักสงฆ์จอมทอง สุราษฏร์ธานี R = RI665406390TH
111. พุทธศิลป์สถานบ้านช่างลาย R = RI665406409TH
112. วัดโยธานิมิต จันทบุรี R = RI665406412TH
113. พุทธอุทยานรัตนมณี ชัยภูมิ R = RI665406426TH
114. วัดศิริมงคลวนาราม บึงกาฬ R = RI665406770TH
115. วัดบางระกำ พิษณุโลก R = RI665406783TH
116. วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร R = RI665406797TH
117. วัดสว่างอารมณ์ อุดรธานี R = RI665406766TH
118. วัดทุ่งตอง ตราด R = RI665407801TH
119. วัดภูจวง อุทัยธานี R = RI665407815TH
120. วัดดงบัง อำนาจเจริญ E = EP228212558TH
121. วัดมาบมะขาม นครสวรรค์ R = RI665388135TH
122. วัดประชาสามัคคี อุบลราชธานี R = RI665390624TH
123. วัดหนองนกแก้ว กาญจนบุรี R = RI665390655TH
124. วัดโป่งรี กาญจนบุรี R = RI665390638TH
125. วัดบ้านหนองไผ่ สกลนคร R = RI665390641TH
126. วัดช่องกลิ้งช่องกลด กาญจนบุรี R = RI665390655TH
127. วัดไตรรัตนากร สุราษฎร์ธานี R = RK184577844TH
128. วัดพลับพลา จันทบุรี R = RK184577858TH
129. วัดบ้านเกาะสิเหร่ ภูเก็ต R = RK184578411TH
130. วัดเมืองชุม พะเยา R = RK184539435TH
131. วัดถ้ำพรหมสวัสดิ้ ลพบุรี R = RK184539449TH
132. วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย กาฬสินธุ์ R = RK184541456TH
133. วัดบางสวรรค์ สุราษฏร์ธานี R = RI667369553TH
134. สำนักปฏิบัติธรรมบัวแก้ว ปราจีนบุรี R = RK184569508TH
135. วัดธาราทิพย์ เชียงใหม่ R = RK745282668TH
136. วัดท่ามะกา กาญจนบุรี R = RK745282668TH
137. วัดสะพานสูง นนทบุรี R = RK745268405TH
138. วัดอุทยาราม สมุทรสาคร R = RK745271475TH
139. สำนักสงฆ์ถ้ำเขาภูหีบ สระแก้ว R = RK745992530TH
140. วัดช้างให้ อ่างทอง R = RK745992530TH
141. วัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี R = RK866008942TH
142. สำนักพุทธเกษตร ปทุมธานี R = RJ537817547TH
143. วัดสันไทรงาม เชียงราย R = RK866116496TH
144. วัดห้วยยอด ตรัง R = RK866110961TH
145. วัดทุ่งจันทร์สมุทร เพชรบูรณ์ R = RI565015192TH
146. ที่พักสงฆ์ถ้ำพญาเสือ R = RI565016374TH
147. วัดหัวอิฐ นครศรีธรรมราช R = RL439831107TH
148. มูลนิธิ ธรรมคลายทุกข์ R = RL439916876TH
149. วัดเขาหนองปลาไหล จันทบุรี R = RL439960945TH
150. วัดโนนรังน้อย อุบลราชธานี R = RL439857722TH
151. วัดใต้แวงน่าง มหาสารคาม R = RL439994388TH
152. วัดศรีสุทธาวาส เลย R = RK075338295TH
153. วัดสาวแห ร้อยเอ็ด R = RM202286301TH
154. วัดดาวเรือง ปทุมธานี R = RB021963804TH
155. วัดเนรมิตวิปัสสนา เลย R = RB196888027TH
156. วัดถ้ำเทพนิมิต นครราชสีมา R = RB402491484TH
157. สำนักสงฆ์โป่งดาวธรรมชาติสันติ R = RB402667623TH

 

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.