โปรแกรม พระไตรปิฎก E-Tipitaka

โปรแกรม E-Tipitaka รวมพระไตรปิฎก หลายฉบับ

โปรแกรม พระไตรปิฎก E-Tipitaka

ผู้พัฒนาโปรแกรม ดร. สุธี สุดประเสริฐ

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

E-Tipitaka สำหรับ Windows
ใช้ได้เฉพาะ Windows Vista, Windows 7, Windows 8,Windows 8.1
ควรติดตั้งแบบ Run as administrator เสมอ
E-Tipitaka สำหรับ Linux
ใช้ได้กับ Linux ทุกรุ่นที่ติดตั้ง Python 2.7 และ wxPython 2.8
E-Tipitaka สำหรับ Mac OS
ใช้ได้เฉพาะ OS X 10.6 ขึ้นไปเท่านั้น
E-Tipitaka สำหรับ Android (Market)
ใช้ได้เฉพาะ Android 2.1 ขึ้นไป
E-Tipitaka สำหรับ iOS (App Store)
ใช้ได้เฉพาะ iOS 4.0 ขึ้นไป
ที่มา Etipitaka.com

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!