27-244 การนอบน้อมท่านผู้หมดความต้องการพระไตรปิฎก


๔. วิคติจฉชาดก
ว่าด้วยการนอบน้อมท่านผู้หมดความต้องการ

(ฤๅษีโพธิสัตว์เมื่อปริพาชกหนีไปแล้ว
จึงแสดงธรรมแก่บริษัทซึ่งนั่งประชุมกันอยู่ว่า)
{๓๓๘} [๑๘๘] ได้ยินมาว่า คนที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนเห็นก็ดี
ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่เห็นก็ดี
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ถึงเขาจะเที่ยวแสวงหาไปนานแสนนาน
ก็จะไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาเลย
{๓๓๙} [๑๘๙] คนย่อมไม่พอใจสิ่งที่ตนได้มา
และดูหมิ่นสิ่งที่ตนปรารถนาได้มาแล้ว
เพราะความปรารถนาซึ่งมีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุด
ข้าพเจ้าขอกระทำการนอบน้อมท่านผู้ปราศจากความปรารถนา
วิคติจฉชาดกที่ ๔ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.