27-145 ลูกนกแขกเต้าราธะพระไตรปิฎก


๕. ราธชาดก
ว่าด้วยลูกนกแขกเต้าราธะ

(นกแขกเต้าโพธิสัตว์ได้กล่าวเตือนน้องราธะว่า)
{๑๔๕} [๑๔๕] พ่อราธะ เจ้ายังไม่รู้ว่า
คนที่ยังไม่มาในปฐมยามมีประมาณเท่าไร
เจ้าพูดเพ้อเจ้ออย่างโง่ ๆ ไปเอง
ในเมื่อแม่โกสิยายนีหมดความเยื่อใยในบิดาของเราแล้ว
ราธชาดกที่ ๕ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.