27-143 คนถูกเยาะเย้ยว่ารุ่งเรืองพระไตรปิฎก


๓. วิโรจนชาดก
ว่าด้วยคนถูกเยาะเย้ยว่ารุ่งเรือง

(พญาไกรสรราชสีห์โพธิสัตว์กล่าวกะสุนัขจิ้งจอกว่า)
{๑๔๓} [๑๔๓] มันสมองของเจ้าทะลักออกมา
กระหม่อมของเจ้าก็ถูกทำลาย
ซี่โครงของเจ้าก็หักหมด
วันนี้ เจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกิน
วิโรจนชาดกที่ ๓ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.