27-130 นางพราหมณีชื่อโกสิยาพระไตรปิฎก


๑๐. โกสิยชาดก
ว่าด้วยนางพราหมณีชื่อโกสิยา

(มาณพกล่าวเตือนนางพราหมณีว่า)
{๑๓๐} [๑๓๐] นี่นางโกสิยา เธอจงกินยาให้สมกับที่อ้างว่าป่วย
และจงพูดให้สมกับอาหารที่กินเข้าไป
คำพูดกับอาหารที่เธอกินทั้ง ๒ อย่างไม่สมกันเลย
โกสิยชาดกที่ ๑๐ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.