บัญชีรายจ่าย ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์

บิลที่
รายการ
จำนวนเงิน
หลักฐาน
1
เหล็กDB16
31,200
2
ลวดมัด+ตะปู
2,466
3
ปูน2ถุง
220
4
เหล็กRB6
96
5
น้ำมันรถVIGOประสานงาน
1,230
6
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
300
7
เหล็กRB6
2,400
8
ทราย+เหมารถขนหรายหิน
1,900
9
หิน
630
10
เสากลม12ต้น+ค่ารถเครน
10,800
11
ปูน13ถุง
1,365
12
เหล็ก+ไม้อัด
2,820
13
ปูนสำเร็จซีแพค5คิว
10,349
14
เสาตอหม้อ5ต้น
1,600
15
แผ่นพื้นสำเร็จ112แผ่น
38,710
16
เหล็กDB16+RB6+RB9
24,205
17
ค่าแรงช่างปูน
53,500
18
ปูนสำเร็จซีแพค4คิว
8280
19
ทราย+เหมารถ
1800
20
ปูน7ถุง
735
21
ปูนสำเร็จซีแพค3คิว
6209
22
เหล็ก+ตะปู
256
23
ไม้แปร+ไม้ยูคา
1260
24
อิฐแดง1900ก้อน
2850
25
ปูน4ถุง
480
26
น้ำมันรถVIGOขนของ
1320
27
เหล็ก2หุน10เส้น
420
28
ปูนสำเร็จซีแพคเทพื้น8คิว
16559
29
น้ำมันรถ
860
30
ปูนสำเร็จซีแพคเทพื้น3คิว
6210
31
ปูนสำเร็จซีแพคเทเสา4คิว
8280
32
นั่งร้าน2ชุด
2700
33
ท่อซีเมนต์+ปูน
865
34
ปูนแดง3ถุง
380
35
น้ำมันรถ
910
36
สีทาเหล็ก+น้ำมันสน
6397
37
เหล็กทำโครงหลังคา
43220
38
น้ำมันรถ
900
39
แผ่นเหล็กหัวเสา12ต้น
1812
40
สีน้ำมันทาเหล็ก
1745
41
น้ำมันเครื่องปั่นไฟเบนซิน
700
42
น้ำมันรถVigoประสานงาน
400
43
น้ำมันเครื่องปั่นไฟดีเซล
500
44
พิมพ์ใบอนุโมทนาบัตร
3000
45
เหล็กฉากทำโครงหลังคา
19559
46
สีทาเหล็ก
682
47
เชือกไนล่อน
39
48
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
320
49
น้ำมันรถ
820
50
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
500
51
ปูนนอนซิ้ง2ถุง
538
52
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
1105
53
น้ำมันรถ
1000
54
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
820
55
เปิดบัญชีธนาคาร
1000
56
ค่าเช่ารถเครน
7525
57
เอกสารบอกบุญ
476
58
ตรายาง
470
59
ไม้ฝาเฌอร่า+เหล็ก
28490
60
ไม้เชิงชาย
6920
61
สีทาเหล็ก
1047
62
น้ำมัน
700
63
หน้าจั่ว2คู่
1400
64
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
820
65
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
480
66
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
420
67
ซองขาวเอกสารบอกบุญ
450
68
ค่าแรงช่างเชิงชายหน้าจั่ว
24768
69
เหล็กฉาก14เส้น
3990
70
เหล็กฉาก5เส้น
1425
71
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
600
72
สีทาเหล็ก
439
73
น้ำมัน
600
74
เหล็กกล่อง
4455
75
ลวดเชื่อมใบตัดเหล็ก
650
76
ค่าแรงช่างเหล็กหลังคา
33000
77
ค่าส่งซองบอกบุญ
393
78
ค่าส่งซองบอกบุญ
100
79
ตลับหมึกประทับซองบอกบุญ
55
80
เมทัลชีทมุงหลังคา
50530
81
สกรูครอบปั้นลมเมทัลชีท
6462
82
ครอบปั้นลม
693
83
ค่ารถบรรทุกขนส่งเมทัลชีท
6000
84
เครื่องพิมพ์เอกสาร์
2700
85
ซองขาวเอกสารบอกบุญ
485
86
แสตมป์ส่งอนุโมทนาบัตร
300
87
เหล็กฉาก
1360
88
ไม้ฝาสีไม้สัก
2810
89
ค่าแรงช่างเหล็กงวดที่2
30000
90
น้ำมัน
880
91
อิฐมอญแดง5000ก้อน
7500
92
ทราย4คิว
2,700
93
ไม้ฝาสักทอง6แผ่น
540
94
น้ำมัน
500
95
แผ่นปิดรอยต่อหลังคา
500
96
น้ำมัน
500
97
ชุดรางน้ำฝน
3965
98
น้ำมัน
760
99
ส่งเอกสารบอกบุญ
154
100
ช่องเก็บของใต้อาสนะ
22000
101
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
500
102
ปูนไม้เฌอร่า
966
103
ไม้ดูร่ารางน้ำฝน
455
104
กระดาษสองรีม
230
105
ส่งอนุโมทนาบัตร
56
106
น้ำมัน
800
107
ค่าส่งโคมไฟ
200
108
ค่าแรงยกกระเบื้อง
400
109
น้ำมันรถซื้อวัสดุ
600
110
ไม้แบบ
1570
111
ปูนเสือ11ถุง
1050
112
เหล็ก2หุน
480
113
น้ำมันขนส่งช่องประตู
870
114
ตะปู
240
115
หิน5คิว
3515
116
ไม้แบบ20ชิ้น
2000
117
เหล็กข้ออ้อย4หุน
9970
118
บัวหัวเสา
3600
119
ทรายละเอียด6คิว
4200
120
กระเบื้องปูใต้อาสนะ40ตรม
6624
121
ช่างอาสนะเบิกล่วงหน้า
76000
122
น้ำมันขนส่งช่องประตูรอบ2
850
123
น้ำยาผสมปูนฉาบผนัง
3361
124
ยาแนวกระเบื้อง6ถุง
372
125
น้ำมันประสานงานไฟฟ้า
870
126
อิฐมอญ5000ก้อน
7500
127
เสาอิฐวงซีเมนต์
14730
128
อิฐมอญ1333ก้อน
2000
129
น้ำมันรถVIGOขนของ
1600
130
อุปกรณ์ประปา
180
131
อุปกรณ์ท่อประปา
368
132
ยาแนวกระเบื้อง20ถุง
1180
133
เครื่องสูบน้ำบาดาล
9017
134
ตาข่าย+ปูน20ถุง
2650
135
น้ำมันรถส่งบัวหัวเสา
830
136
เจาะน้ำบาดาลและอุปกรณ์
37,500
137
ทรายหยาบ
3200
138
ปูน20ถุง
1900
139 อุปกรณ์ประปา
272
140 อะครีลิคผสมปูนขัดมัน
592
141 อิฐมอญ1000ก้อน
1500
142 น้ำมันเครื่องสูบน้ำ
193
143 ฝาปิดท่อบาดาล
450
144 น้ำมัน
930
145 อะครีลิคผสมปูนขัดมัน
3296
146 ปูน20ถุง
2425
147 ส่งเอกสารบอกบุญ
97
ดูบิล
148 ปูน25ถุง
2250
ดูบิล
149 ทราย 5 คิว
3250
ดูบิล
150 ซองขาวเอกสารบอกบุญ
470
ดูบิล
151 ปูนยาแนวกระเบื้อง ขาว
300
ดูบิล
152 ไม้แบบยูคา 20 ท่อน
2000
ดูบิล
153 เหล็กทำอาสนะ
7500
ดูบิล
154 น้ำมัน ส่งบัวหัวเสา รอบ 2
940
ดูบิล
155 โถส้วม อ่างล้างหน้า
11520
ดูบิล
156 ส่งเอกสารบอกบุญ
122
ดูบิล
157 ปูนซีเพคเทอาสนะ6คิว
12418
ดูบิล
158 จมูกบันได คิ้ว สุขภัณฑ์
6780
ดูบิล
159 สีทาไม้เฌอร่า
579
ดูบิล
160 ประตูห้องน้ำ 6 ชุด
7500
ดูบิล
161 ข้องอ 4 นิ้ว 6 ตัว ทำท่อส้วม
462
ดูบิล
162 น้ำมันรถ + เครื่องปั่นไฟ
1970
ดูบิล
163 ปูน 25 ถุง
2625
ดูบิล
164 ปูนฉาบ
2500
ดูบิล
165 ปูนบัวเขียว
2250
ดูบิล
166 ทราย
3250
ดูบิล
167 ปูน
2430
ดูบิล
168 ค่าแรงทำฐาน ถังพักน้ำ
1200
ดูบิล
169 ค่าแรง วางระบบน้ำ
3000
ดูบิล
170 ปูน 25 ถุง
2250
ดูบิล
171 น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
500
ดูบิล
172 อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา
20000
ดูบิล
173 ไม้บัว เชิงชายผนังศาลา
2520
ดูบิล
174 จมูกบันได
100
ดูบิล
175 เหล็ก หลังคาห้องน้ำ
2830
ดูบิล
176 ส่งเอกสารบอกบุญ
153
ดูบิล
177 ท่อ 1 ท่อน
380
ดูบิล
178 อ่างล้างหน้า
1845
ดูบิล
179 ตะขอแขวน+กาว
608
ดูบิล
180 อุปกรณ์ทำทรายล้าง
1600
ดูบิล
181 น้ำมัน
1280
ดูบิล
182 ปูน
2500
ดูบิล
183 หลังคา เมทัลชีท ห้องน้ำ
8853
ดูบิล
184 กระเบื้องห้องน้ำ
9128
ดูบิล
185 จระเข้ สกิมโค๊ท
1800
ดูบิล
186 น้ำมัน
930
ดูบิล
187 อุปกรณ์ห้องน้ำ
5918
ดูบิล
188 ไม้เชิงชายห้องน้ำ
1352
ดูบิล
189 หลอดไฟ ศาลา
600
ดูบิล
190 แบตเตอร์รี่ 2 ลูก
5600
ดูบิล
191 น้ำมัน
500
ดูบิล
192 เหล็กสามหุน
1500
ดูบิล
193 ข้องอห้องน้ำ
700
ดูบิล
194 ทราย หิน
3450
ดูบิล
195 ซองขาว กระดาษ
410
ดูบิล
196 อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ
4863
ดูบิล
197 น้ำมัน
930
ดูบิล
198 ปูน 15 ถุง
1275
ดูบิล
199 น้ำมัน
500
ดูบิล
200 ยาแนวห้องน้ำ
860
ดูบิล
201 ปูน 15 ถุง ฟองน้ำ
1325
ดูบิล
รวมรายจ่าย 964,799 บาท ( 14/10/60 )
.
รวมเบิกแล้ว 966,848 บาท
คงเหลือ (966,848 – 964,799 ) = 2,049

.

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.