เชิญฟัง คาถาพระอรหันต์ 264 ท่าน 1360 คาถา

เชิญฟัง คาถาพระอรหันต์ 264 ท่าน รวม 1360 คาถา
เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้ว ได้ภาษิตคาถาไว้อย่างไร

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!