เชิญฟัง พระไตรปิฎก เล่ม 25 สุตตนิบาต

เชิญฟัง คัมภีร์ที่รวบรวมพระสูตรเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน
พระไตรปิฎก เล่ม 25 สุตตนิบาต 73 วีดีโอ
ฟัง Playlist คลิกที่นี่

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!