เชิญฟัง พระไตรปิฎก เล่ม 25 อิติวุตตกะ

เชิญฟัง ข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 112 วีดีโอ

พระไตรปิฎก เล่ม 25 อิติวุตตกะ

ฟัง Playlist คลิกที่นี่

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!