เชิญฟัง พระไตรปิฎก เล่ม 25 อุทาน

เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานอย่างไร ?

เชิญฟัง พระไตรปิฎก เล่ม 25

ฟัง Playlist คลิกที่นี่

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!