พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

1

พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐาน หรือเกณฑ์ตัดสินว่า คำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่ง อย่างใดเป็นของพระพุทธศาสนา จริงหรือไม่ ? ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของชาวพุทธทุกคน   ที่จะต้องศึกษา รักษา ปกป้องพระไตรปิฎก ซึ่งมีความสำคัญ อย่างยิ่งยวด ต่อการอยู่รอด ของพระพุทธศาสนา

*** Download ***

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline