ฟรี MP3 พระไตรปิฎก เล่ม 26 รวมเรื่องเทวดา

MP3 พระไตรปิฎก เล่ม 26 รวมเรื่องเทวดา 85 เรื่อง
สัมภาษณ์เทวดา ! ทำกรรมดีอะไร จึงได้เกิดเป็นเทวดา

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

Inline
Inline