ฟรี MP3 พระไตรปิฎก เล่ม 26 คาถาพระภิกษุณีอรหันต์

แจกฟรี MP3 คาถาพระภิกษุณี อรหันต์ 73 ท่าน
เชิญฟัง เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้ว ได้ภาษิตคาถาไว้อย่างไร

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

Inline
Inline