แนวทางการศึกษาพระไตรปิฎก

dvdfree
* พระไตรปิฎก DVD MP3 คลิกที่นี่ *

1. เริ่มต้นด้วยการศึกษา พระไตรปิฎก ฉบับ สำหรับประชาชน
เพื่อให้เห็นภาพรวม โครงสร้าง เนื้อหาโดยสรุป
ดาวน์โหลด E-Book ได้ที่ http://pratripitaka.com/e-book/
แนะนำให้ไปซื้อเป็น เล่มหนังสือ จะอ่านสะดวกกว่า
เล่มใหญ่ ปกแข็ง 820 หน้า ประมาณ 500 บาท
ตามร้านหนังสือธรรมะทั่วไป
2. เมื่อรู้โครงสร้าง ว่าพระไตรปิฎก 45 เล่ม
แต่ละเล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร เลือกเล่มที่สนใจศึกษา
โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาตามลำดับเล่ม
ฟังจาก พระไตรปิฎก MP3 ซึ่งแต่ละไฟล์จะ บอกว่า
เล่มเท่าไหร่ จากหน้าไหน ถึงหน้าไหน
สารบัญ พระไตรปิฎก ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดที่  http://pratripitaka.com/files/content.rar
3. อ่านเนื้อหา ประกอบการฟัง จากโปรแกรม E-Tipitaka
ดาวน์โหลดได้ที่ http://pratripitaka.com/etipitaka/
เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว เลือกฉบับ มหาจุฬา ฯ
อ่าน และฟัง เทียบเคียงกับไฟล์ MP3
4. พระไตรปิฎก เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมาก จำเป็นที่จะต้อง
อ่านอรรถกถา ( คำอธิบายพุทธพจน์ ) ประกอบด้วย
หาอ่านได้ในโปรแกรม E-Tipitaka เลือกฉบับ มหามกุฏ ฯ

5. พระไตรปิฎก ฉบับ DVD MP3 ไฟล์เสียง ยาว 972 ชั่วโมง
เสียงอ่าน จากหนังสือ มากกว่า 25000 หน้า ( 45 เล่ม )
เป็นข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้น จึงยังมีบางจุด ที่อ่านคำผิด
บางทีข้อความไม่สมบูรณ์ หากท่านพบข้อผิดพลาด
กรุณาแจ้งมาที่ admin@pratripitaka.com
ขอให้ยึดถือว่า ฉบับ MP3 เป็นเพียงคู่มือประกอบการศึกษา
โปรด เทียบเคียง และ อ้างอิง ตามฉบับ ที่พิมพ์เป็นเล่มหนังสือ
เราจะพยายามแก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ท่านสามารถดาวน์โหลด ฉบับ ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดได้ที่
http://pratripitaka.com/download/

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline