27-142 สุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์พระไตรปิฎก


๒. สิงคาลชาดก
ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์

(สุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์กล่าวติเตียนนักเลงว่า)
{๑๔๒} [๑๔๒] เหตุที่ท่านนอนลวงเหมือนคนตายนั้นรู้ได้ยาก
ไม้พลองของท่านเมื่อข้าพเจ้าคาบที่ปลายลากมาก็ไม่หลุดจากมือ
สิงคาลชาดกที่ ๒ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.