08-163 ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท

08-163 ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท
รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.