02-983 เสขิยะ 37 เอ่ยปากขอแกงหรือข้าวมาฉันทั้งที่ไม่เจ็บไข้พระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline