02-927 ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท การรับของเคี้ยวของฉันในที่ที่ไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อนพระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline