02-1020 เสขิยะ 74 ไม่ป่วยไข้ ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในของเขียวพระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline