02-1018 เสขิยะ 72 เดินอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่เดินอยู่ในทางพระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline