02-1017 เสขิยะ 71 เดินอยู่ข้างหลังแสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่เดินอยู่ข้างหน้าพระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline