02-1014 เสขิยะ 68 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่อยู่บนอาสนะโดยตนอยู่บนพื้นดินพระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline