01-348 กาล 5พระไตรปิฎก


กาล ๕
(๑) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อเกิดความกำหนัด
(๒) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อปวดอุจจาระ
(๓) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อปวดปัสสาวะ
(๔) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อต้องลม
(๕) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อถูกบุ้งขน

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline