พระไตรปิฎก ฉบับ DVD MP3

dvdfree
พระไตรปิฎกชุดนี้ มีอะไร ?
DVD MP3 จำนวน 7 แผ่น เสียงอ่านพระไตรปิฎก มหาจุฬาฯ
ครบทุกเล่ม รวม 45 เล่ม  จาก 25,000+ หน้าหนังสือ
MP3 ความยาว 972 ชั่วโมง * ฟังตัวอย่าง คลิกที่นี่ *
dvd-inside
พระไตรปิฎกชุดนี้ เหมาะแก่ใคร ?
เหมาะแก่ชาวพุทธทุกคน ที่ต้องการรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นคำสอนของแท้ ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา
หากไม่สะดวกที่จะศึกษาเอง แนะนำให้เอาไปถวายวัด
การถวายพระไตรปิฎก เป็นธรรมทานที่เลิศที่สุด
พระไตรปิฎกชุดนี้ แจกเป็นธรรมทาน
ร่วมทำบุญ ตามศรัทธา จะได้รับพระไตรปิฎก 1 ชุด
ขั้นตอน
1. ทำบุญเข้ากองทุน พระไตรปิฎก ดอทคอม (ตามศรัทธา)
โอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี พระไตรปิฎก ดอทคอม  เลขที่บัญชี 4860520404
2. โอนแล้ว แจ้งที่อยู่มาที่ ข้อความ FB : พระไตรปิฎก ดอทคอม
pratripitaka@gmail.com  หรือ  Line ID : pratripitaka.com
3. เราจะส่ง พระไตรปิฎก MP3 ให้ท่าน ด้วย EMS ด่วนพิเศษ

Read more »

รายชื่อผู้บริจาค สร้างศาลาธรรม

ยอดเงินบริจาคสร้าง ศาลาธรรม รวม 226,178 บาท
เบิกซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างแล้ว 50,000 บาท คงเหลือ 176,179 บาท
1 ครอบครัว ธัมมรักษ์ 1,000 บาท
2 คุณ นุช วุฒิอนุสรณ์ 1,000 บาท
3 คุณ ………. 60 บาท
4 คุณ ………. 600 บาท
5 คุณ สุทธิธรรม ทุ่งมีผล 10,000 บาท
6 คุณ จุนธนี วีรเจตบดีธัช 1,500 บาท
7 คุณ ………. 1,000 บาท
8 คุณ ………. 100 บาท
9 คุณ สุมนี-คุณสุนทร โภคาชัยพัฒน์ 100,000 บาท
10 คุณ วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 20,000 บาท
11 คุณ อมรรัศมิ์ ภาคสุวรรณ 10,000 บาท
12 คุณหมอสุภาพ-สุจิตรา-บุษบา-สิทธิ์ สาธรสุเมธี 10,000 บาท
13 คุณ เสถียรพร กิตติรุ่งเรืองชัย และครอบครัว 399 บาท
14 คุณ วิจักร – ศุภนุช คำบรรลือ 2,000 บาท
15 คุณ ชนาธิป คล้อยสวาท 500 บาท
16 คุณ จิราพร เปรมโยธิน 3,000 บาท
17 คุณ ณัฐวุฒิ ใจบุญ 500 บาท
18 คุณ ชาริณี วิวัฒน์พาณิชย์ 500 บาท
19 คุณ นิเคล ศรีนิวาสัน 10,000 บาท
20 ครอบครัวปั้นวงศ์สกุล 5,000 บาท
21 คุณ จตุพร ธโนปจัย 80 บาท
22 คุณ พัชราภรณ์ อุปสรรค์ 500 บาท
23 คุณ สุวิทย์ – สุมิตรา ปิ่นทองคำ 1,000 บาท
24 คุณ ………. 200 บาท
25 คุณ ………. 1,000 บาท
26 คุณ จีรวิทย์ จักนิสสัย 500 บาท
27 คุณ ………. 300 บาท
28 คุณ ………. 1,000 บาท
29 คุณ กัลปนา – เล็ก เตาแก้ว 5,000 บาท
30 คุณ ชุลีพร ก้ามสันเทียะ 2,000 บาท
31 นักศึกษาอภิธรรม เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 8,120 บาท
32 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสา จ. น่าน 16,370 บาท
33 คุณ จิรพร ลัคนาภิเศรษฐ์ และครอบครัว 11,000 บาท
34 คุณ มิ่งกมล จีนะ และครอบครัว 1,000 บาท
35 คุณ ณัฏฐ์ภัทร์ รัตนากรไพบูลย์ และครอบครัว 500 บาท
36 คุณ ……….50+100+20+100+99+50+30 = 449 บาท
หมายเหตุ : คุณ ……… คือ รอแจ้งรายชื่อเข้ามา

…………………………………………..
ขอเชิญร่วมสร้าง ศาลาธรรม 🚩🚩🚩
ที่พักสงฆ์ สวนพุทธศิลป์ จ.น่าน โดย ชมรมศิษย์เก่าพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษา พระไตรปิฎก และปฏิบัติธรรม ขณะนี้ กำลังเริ่มก่อสร้าง ศาลาธรรม
เพื่อใช้เป็นห้องเรียน พระธรรมวินัย และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ศาลา 10 เมตร x 16 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท
ขอเชิญ ร่วมบริจาคสร้าง ศาลาธรรม ได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ชินกร ธัมมรักษ์
เลขที่บัญชี 2524534746
หากโอนมาแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ในโพสนี้หรือ inbox ครับ
อัพเดตยอดเงิน + รายชื่อผู้บริจาค http://pratripitaka.com/sala/


Pages:1234567...411»